ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ)