ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ","ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ"Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 2017.doc
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ι 2017.doc


12-06-2017 (kouval)