ορθή επανάληψη της Προκήρυξης επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΩΞ6Θ4653ΠΣ-9ΟΔ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf


19-07-2017 (foathana)