Ανακοίνωση για χορήγηση προσωπικών κωδικών στους πρωτετείς φοιτητές που γράφτηκαν με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών
Ανακοίνωση για τη χορήγηση προσωπικών κωδικών στους πρωτετείς φοιτητές, που γράφτηκαν με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Ανακοίνωση για χορήγηση κωδικών σε πρωτοετείς-ειδ. κατηγ.(1).doc


11-10-2017 (thoidou)