ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ","ΔΙΚΑΙΟ ΟΤΑ"