Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου 27-29.04.2018