Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ: Διεθνών Σπουδών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 642/20.6.2013 ΦΕΚ τ.Γ΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL: kantonop@otenet.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039858

Βιογραφικό