Αποστολίδου Άννα

ΒΑΘΜΙΔΑ: Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 469/19.7.11 ΦΕΚ τ.ΤΡΙΤΟ
ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: 87/2.2.2017 τ.Γ'

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL: aapost@law.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39879

Βιογραφικό