Αυγητίδης Δημήτριος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Δικαίου Των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
ΦΕΚ Διορισμού: 1018/21.9.12 τ.Γ΄

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2531039526
email: davgitid@law.duth.gr

Βιογραφικό