Μπαμπινιώτης Δημήτριος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:1259/31.12.10 ΦΕΚ τ.ΤΡΙΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL: dbampini@law.duth.gr

Βιογραφικό