Μπότσαρης Κωνσταντίνος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039802
E-MAIL: kbotsari@law.duth.gr

Βιογραφικό