Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 200/19.12.96 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39880
E-MAIL: acharala@law.duth.gr

Βιογραφικό