Χατζηιωάννου Βασίλειος-Ιωάννης

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:359/13.5.09 ΦΕΚ τ.ΤΡΙΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039876Βιογραφικό