Χελιδόνης Απόστολος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αστικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:264/Γ/27.3.2015 ΦΕΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039872
E-MAIL: ahelidon@law.duth.gr

Βιογραφικό