Χρυσομάλλης Μιχαήλ

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Διεθνών Σπουδών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: kavala57@yahoo.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039516, 2531039846


Βιογραφικό