Χρυσομάλλης Μιχαήλ

ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ: Διεθνών Σπουδών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 829/6.8.2013 τ. Γ΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL: mchrysom@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039516 & 39839

Βιογραφικό