Δερβιτσιώτης Αλκιβιάδης

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039854
E-MAIL: adervits@law.duth.gr

Διδασκαλία:

Χειμερινό εξάμηνο

(Προπτυχιακά)
Συνταγματικό Δίκαιο Ι
Τετάρτη 11:00 - 13:00
Πέμπτη 10:00 - 13:00

(Μεταπτυχιακά)
Συνταγματικό Δίκαιο α' έτους
Τετάρτη 17:00 - 19:00

Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί α' και β' έτους
Τετάρτη 19:00 - 21:00

Ώρες ακρόασης: Παρασκευή 17:00-20:00