Δετσαρίδης Χρήστος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039504
E-MAIL: christosdetsaridis@gmail.com

Διδασκαλία

Χειμερινό εξάμηνο
(Προπτυχιακά)
Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο
Πέμπτη 09:00 - 12:00
Δίκαιο Δημόσιας Τάξης
Πέμπτη 21:00 - 22:00
Παρασκευή 21:00 - 22:00
(Μεταπτυχιακά )
Διοικητικό Δίκαιο α' έτους
Τετάρτη 12:00 - 15:00
Διοικητικό Δίκαιο β' έτους
Τετάρτη 15:00 - 17:00

Ώρες ακρόασης: Τετάρτη 10:00 -12:00, 17:00- 19:00

Βιογραφικό