Δημήτραινας Γεώργιος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 551/5.8.2011 τ.Γ'
ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1321/29.12.2015 τ.Γ'

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039543
E-MAIL: gdimitr@law.duth.gr

Βιογραφικό