Δημόπουλος Χαράλαμπος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εγκληματολογία
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 350/1.6.11 τ.Γ΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL: cdimopou@law.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39887

Βιογραφικό