Φίλιος Χρήστος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αστικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:656/7.7.2015 τ. ΤΡΙΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039870
E-MAIL: filios@calavros.com

Βιογραφικό