Φίλιος Χρήστος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039870
E-MAIL: filios@calavros.com

Βιογραφικό