Φιλίππου Διονύσιος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: d.filippou@yahoo.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039855

Διδασκαλία:
Χειμερινό εξάμηνο

(Προπτυχιακά)
Συνταγματικό Δίκαιο Ι
Δευτέρα 09:00 - 11:00
Τρίτη 09:00 - 11:00

(Μεταπτυχιακά)
Συνταγματικό Δίκαιο β'έτους
Τετάρτη 08:00 - 10:00
Πολιτική Ιστορία α'έτους
Τετάρτη 10:00 - 12:00

Ώρες ακρόασης: Τρίτη 11:00 - 12:00