Γιαννόπουλος Παναγιώτης

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ: Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 826/24.8.2017 ΦΕΚ τ.ΤΡΙΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: pgianno@law.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039876

Βιογραφικό