Γιούνη Μαρίκα

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ιστορία του Δικαίου
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:349/26.3.13 ΦΕΚ τ. Γ΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039535
E-MAIL: mayouni@law.duth.gr

Βιογραφικό