Γιούνη Μαρία

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039876
E-MAIL: mayouni@law.duth.gr

Βιογραφικό