Γρώπα Ρουμπίνη

ΒΑΘΜΙΔΑ: Λέκτορας (Αναστολή Καθηκόντων)
ΤΟΜΕΑΣ: Διεθνών Σπουδών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Διεθνείς Σχέσεις
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 359/13.5.09 ΦΕΚ τ.ΤΡΙΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL: rubygropas@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039519

Βιογραφικό