Γρώπα Ρουμπίνη

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Διεθνών Σπουδών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39519
E-MAIL: rubygropas@gmail.com

Βιογραφικό