Καραγκουνίδης Απόστολος

Βαθμίδα: Aναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
ΦΕΚ Διορισμού: 1802/30.12.2014 τ.Γ΄

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: akaragko@law.duth.gr
Τηλέφωνο: 2531039863


Βιογραφικό