Κασσαβέτης Δημοσθένης

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: dlaw@law.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039851