Καστρήσιος Ελευθέριος

ΒΑΘΜΙΔΑ:ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αστικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:257/31.8.06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: kastris@otenet.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039870

Βιογραφικό