Καστρήσιος Ελευθέριος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΛΕΚΤΟΡΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: kastris@otenet.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039870