Κατσάς Θεόδωρος

Βαθμίδα: Λέκτορας
Τομέας: Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
ΦΕΚ Διορισμού:1065/12.12.11 τ. Γ΄

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2531039862
email: tkatsas@law.duth.gr

Βιογραφικό