Μπεχρή-Κεχαγιόγλου Γεωργία

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: Δικαίου Των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
ΦΕΚ Διορισμού: 538/12.6.2015 τ.Γ΄

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2531039842
email: gbechri@law.duth.gr

Βιογραφικό