Κιτσαράς Λάμπρος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039870
E-MAIL: lkitsara@law.duth.gr
E-MAIL: kitsaras@kpstlawfirm.com

Βιογραφικό