Κολοτούρος Παναγιώτης

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:257/31.8.06 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039834
E-MAIL: pkolot@law.duth.gr

Βιογραφικό