Κωνσταντινίδης Άγγελος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 151/15.6.2000 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39877
E-MAIL: konstant@law.duth.gr

Βιογραφικό