Κοσμάτος Κων/νος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ: Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εγκληματολογία
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 12901/16,12,2016 τ.Γ'

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039511
E-MAIL: kkosmato@law.duth.gr

Βιογραφικό