Κτιστάκης Ιωάννης

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΛΕΚΤΟΡΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Διεθνών Σπουδών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: yktistakis@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39518

Βιογραφικό