Μανιώτης Δημήτριος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο:Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
ΦΕΚ Διορισμού:71/30.4.99 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039834
E-MAIL: dmanioti@law.duth.gr

Βιογραφικό