Μανιώτης Δημήτριος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο:
ΦΕΚ Διορισμού:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039834
E-MAIL: dmanioti@law.duth.gr

Βιογραφικό