Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Δικαίου Των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
ΦΕΚ Διορισμού:48/22.2.06 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2531039844
email: mmarinos@law.duth.gr

Βιογραφικό