Μαστροκώστας Χρήστος

Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τομέας: Τομέας Δικαίου Των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
ΦΕΚ Διορισμού: 624/29.6.2017 ΦΕΚ τ.ΤΡΙΤΟ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2531039834
email: cmastrok@law.duth.gr

Βιογραφικό