Παναγόπουλος Κωνσταντίνος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αστικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:896/13.9.2017 ΦΕΚ τ.ΤΡΙΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: panag@enternet.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039871

Βιογραφικό