Παναγόπουλος Κωνσταντίνος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αστικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:151/15.6.2000 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: panag@enternet.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039871

Βιογραφικό