Παναγόπουλος Κωνσταντίνος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: panag@enternet.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039871


Βιογραφικό