Παντελίδου Καλλιρόη

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: kpantel@law.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039836


Βιογραφικό