Παντελίδου Καλλιρόη

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αστικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:307/10.4.08 τ.Γ΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: kpantel@law.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039836Βιογραφικό