Παπαγεωργίου-Γονατάς Στυλιανός

ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 1025/26.10.10 τ.Γ΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39866
E-MAIL: sgonatas@law.duth.gr

Βιογραφικό