Παύλου Στέφανος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 48/22.2.06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39881
E-MAIL: stefpav@law.duth.gr

Βιογραφικό