Περάκη Βιργινία

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αστικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:813/27.6.2014 τ.ΤΡΙΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: vperaki@law.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Βιογραφικό