Ρέμελης Κωνσταντίνος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: remelis@mail.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039850