Σάμιος Θωμάς

ΒΑΘΜΙΔΑ: Λέκτορας
ΤΟΜΕΑΣ: Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ποινικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 813/27.6.2014 τ.ΤΡΙΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL: tsamios@law.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039811

Βιογραφικό