Σελέκος Πέτρος

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Δικαίου Των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
ΦΕΚ Διορισμού: 201/17.8.05 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2531039527
email: pselekos@law.duth.gr

Βιογραφικό