Σταματιάδης Δημήτριος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ: Διεθνών Σπουδών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 539/24.5.13 τ.Γ΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL: stamd@hol.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039523

Βιογραφικό English CV