Σταματιάδης Δημήτριος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Διεθνών Σπουδών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: stamd@hol.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39523


Βιογραφικό English CV