Σταματόπουλος Στυλιανός

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:48/22.2.06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039875
E-MAIL: stelstam@mail.gr

Βιογραφικό