Στεργιαννίδου Ισμήνη

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ουσιαστικό Αστικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:164/30.6.2000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Βιογραφικό