Στεργιαννίδου Ισμήνη

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΛΕΚΤΟΡΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039813


Βιογραφικό