Συκιώτου Αθανασία

ΒΑΘΜΙΔΑ: Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
ΤΟΜΕΑΣ: Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εγκληματολογία
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 105/17.2.2010 τ.Γ΄.
ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1258/9.12.2015 τ.Γ΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39886
E-MAIL: asikioto@law.duth.gr

Βιογραφικό EN CV FR CV