Συμεωνίδης Δημήτριος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 1017/25.10.2010 τ. Γ΄
ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: 87/2.2.2017 τ.Γ'

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039508
E-MAIL: dsimeon@law.duth.gr

Βιογραφικό